Dự án của VINACONEX

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thương niên năm 2013

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thương niên năm 2013
Chiều ngày 05/04/2013, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX (VINAHUD) đã tiến hành tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà VINAHUD

Chiều ngày 05/04/2013, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX (VINAHUD) đã tiến hành tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Đến dự Đại hội cổ đông gồm có 58 cổ đông/đại diện cổ đông / 142 cổ đông theo danh sách mời họp với tổng số cổ phần dự họp là 6.036.030 / 7.000.000 cổ phần, chiếm 86,23% vốn điều lệ tương đương với 6.023.030 phiếu biểu quyết.
Đại hội có mặt đông đủ các ông, bà trong Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban điều hành Công ty


* Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:
- Ông Đoàn Châu Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Hoài Giang - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Phúc Hưởng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;


* Đại hội đã nghe các báo cáo thường niên của Công ty năm 2012 và báo các kế hoạch SXKD của Công ty năm 2013 do Chủ tịch Đoàn trình trước Đại hội. Đại hội đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông tại Đại hội cổ đông (Toàn văn nghị quyết Đại hội kèm theo)
Đại hội kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày

 

 
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 

 
Báo cáo thường niên của Công ty năm 2012 và báo các kế hoạch SXKD của Công ty năm 2013 

 

 
Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông 

 

Tag: VINAHUD
Tin mới
TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

THT Đại Mỗ
THT Yên Nghĩa
^ Về đầu trang