Bố cáo công ty

Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2016

Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2016
Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THT

 

 

Số:02/2016/TB/THT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm2016

 

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ tết cổ truyền 2016

 

 

Căn cứ theo quy định của Pháp luật lao động về nghỉ lễ, tết trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản THT. Công ty thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán 2016 như sau:

  • Nghỉ từ thứ 7 ngày 06/02/2016 (tức ngày 28/12/2015 âm lịch);
  • Đến hết chủ nhật ngày 14/02/2016 (tức ngày 07/01/2016 âm lịch);
  • Trở lại làm việc bình thường vào thứ 2 ngày 15/02/2016.

Tất cả các phòng ban công ty THT chịu trách nhiệm thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

-Như kính gửi

-Lưu: VT

 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

 

Tin mới
TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

THT Đại Mỗ
THT Yên Nghĩa
^ Về đầu trang