Dự án của VINACONEX

Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
Ngày 13 tháng 3 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX ban hành quyết định số 82/NQ/VINAHUD-HĐQT v/v: Quyết định tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 13 tháng 3 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX ban hành quyết định số 82/NQ/VINAHUD-HĐQT v/v: Quyết định tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

 

 

Tag: VINAHUD
Tin mới
TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

THT Đại Mỗ
THT Yên Nghĩa
^ Về đầu trang