Dự án của VINACONEX

Mẫu hợp đồng mua bán Kiot CT4 VIMECO

Mẫu hợp đồng mua bán Kiot CT4 VIMECO
Mẫu hợp đồng mua bán kiot tại dự án chung cư ct4 vimeco

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM

(VINACONEX JSC)

 

 

LOGO VINACONEX

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

DIỆN TÍCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG

 

 

 

Tầng:        

Toà nhà:   

Dự án:        

 

 

 

Giữa:

 

Và:

Bà:........................................

 

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

(VINACONEX JSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, năm 2010

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o------

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

DIỆN TÍCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG

Số: …………/VC/HĐMB/........

 

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN DIỆN TÍCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG này (“Hợp Đồng”) được lập ngày …../…./2010 giữa các bên sau đây:

 

Tin mới
TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

THT Đại Mỗ
THT Yên Nghĩa
^ Về đầu trang