Chung cư Petrowaco 97-99 Láng Hạ

Giới thiệu chủ đầu tư Petrowaco

Giới thiệu chủ đầu tư Petrowaco
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ PETROWACO, Đầu tư, xây dựng và kinh doanh phát triển nhà, văn phòng, bất động sản, cho thuê văn phòng, quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ trong khu công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ PETROWACO

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ PETROWACO
Tên quốc tế: Petrowaco Property Joint – Stock Company (PETROWACO)
Tên Viết tắt: PETROWACO
Trụ sở chính: 52 Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
Điện thoại: 04.37474510
Fax: 04.38431942
Email: petrowaco@gmail.com
Website: http://www.petrowaco.vn

logo thương hiệu

 

Các hoạt động chính: 
Đầu tư, xây dựng và kinh doanh phát triển nhà, văn phòng, bất động sản, cho thuê văn phòng, quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ trong khu công nghiệp, khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư tập trung, bãi đỗ xe, khách sạn du lịch.

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Thực hiện dịch vụ môi giới mua bán nhà. 

Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn liên doanh.

Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình xây dựng, cấp thoát nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở.

Kinh doanh khác phù hợp với chức năng và ngành nghề kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi cho Công ty.

 

CTCP Bất Động Sản Dầu Khí (OTC: Petrowaco)

CTCP Bất Động Sản Dầu KhíCTCP Bất Động Sản Dầu Khí1068617
Nhóm ngành: 

Xây dựng và Bất động sản

Ngành: 

Bất động sản

Thông tin tài chính
   
KẾT QUẢ KINH DOANH   Năm 2013 Năm 2012 Năm 2009 Năm 2008
Doanh thu thuần 3,656 34,405 246 -
Lợi nhuận gộp 464 12,614 246 -
LN thuần từ HĐKD -2,514 7,656 2,578 625
LNST thu nhập DN -2,501 5,743 2,186 489
LNST của CĐ cty mẹ -2,501 5,743 2,186 489
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   Năm 2013 Năm 2012 Năm 2009 Năm 2008
Tài sản ngắn hạn 71,607 80,333 75,881 61,840
Tổng tài sản 127,533 133,385 102,699 80,309
Nợ phải trả 24,435 27,123 22,295 1,898
Nợ ngắn hạn 24,435 27,123 22,295 1,898
Vốn chủ sở hữu 103,098 106,262 80,403 78,411
Lợi ích của CĐ thiểu số     - -
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH   Năm 2013 Năm 2012 Năm 2009 Năm 2008
EPS của 4 quý gần nhất -250 574 280 63
BVPS cơ bản 10,310 10,626 10,290 10,035
P/E cơ bản - - - -
ROS -68.4 16.69 888.55 -
ROEA -2.39 5.4 2.75 0.62
ROAA -1.92 4.31 2.39 0.61

 

 

Tin mới
TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

THT Đại Mỗ
THT Yên Nghĩa
^ Về đầu trang